Ημ/νία: 27/11/2013

Χοίροι ηλεκτροδοτούν 700 νοικοκυριά

Χοίροι ηλεκτροδοτούν 700 νοικοκυριά

Οργανικά απόβλητα από γουρούνια ενός χοιροστασίου της περιοχής του Λέστερ στη Μεγάλη Βρετανία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροδότηση 700 νοικοκυριών αποτρέποντας παράλληλα την απόθεση απορριμμάτων βάρους 18.000 τόνων από τη χωματερή.

Τα απόβλητα των χοίρων μαζί με οργανικά απόβλητα από τρόφιμα θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου όγκου ισοδύναμου με 1,2 Μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Ο παραγόμενος ηλεκτρισμός διοχετεύεται στο δίκτυο για την ηλεκτροδότηση τόσο νοικοκυριών όσο και της τοπικής χοιροτροφικής μονάδας.

Την τεχνολογία μετατροπής των αποβλήτων σε ενέργεια ανέπτυξε η βρετανική εταιρεία PROjEN BioEnergy, η οποία βραβεύτηκε εντός του μήνα από το Ινστιτούτο Χημικών Μηχανικών της Βρετανίας (IChemE).

Η PROjEN BioEnergy βασίστηκε στη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης κατά την οποία φυσικά βακτήρια μετατρέπουν βιοδιασπώμενα υλικά σε αέριο.

Πέρα από την παραγωγή ενέργειας περιορίστηκαν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της μονάδας αντισταθμίζοντας εκεινες που παράχθηκαν κατά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Επίσης, αποφεύχθηκε η επιβάρυνση της τοπικής χωματερής με απόβλητα και υποπροϊόντα της μονάδας.

Τέλος, η διαδικασία παράγει ένα παστεριωμένο λίπασμα υψηλής ποιότητας, καθαρό από ζιζάνια και πλούσιο σε άζωτο.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταναλώνονται 96 εκατομμύρια τόνοι κοπριάς στη γεωργική γη της Βρετανίας.

Η παστερίωση βοηθά στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων μετάδοσης αερομεταδιδόμενων βακτηρίων όπως η λιστερία και η σαλμονέλλα
Share this:
Πηγή: