Όραμα


Σκοπός της Νέας Ομοσπονδίας είναι
  • να προάγει την συμμετοχικότητα των μελών του ,
  • να ενημερώνει και να μεταφέρει τεχνογνωσία,
  • να αναδεικνύει θέματα που απασχολούν τον κλάδο,
  • να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να αποκτήσει ο κλάδος την δυναμική που του αναλογεί στον πρωτογενή τομέα.