Το Προφίλ της Ομοσπονδίας Χοιροτρόφων


H «Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας» εκπροσωπεί το 75-80% της χοιροτροφικής παραγωγής της χώρας και εδράζει στη Λάρισα. Η νεοσύστατη ομοσπονδία έχει σαν στόχο να φέρει νέο τρόπο σκέψης και άλλη φιλοσοφία στην εκπροσώπηση του κλάδου.

Οι πρώτες εκλογές που διεξήχθησαν ανέδειξαν το νέο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Λαρισαίο Ιωάννη Μπούρα, γεωπόνο του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Εκτός του κ. Μπούρα, από τις εκλογές προέκυψε και το υπόλοιπο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το οποίο έχει ως εξής: αντιπρόεδρος Δημήτρης Στραβογιάννης από την Πιερία, γραμματέας Γεώργιος Χρήστου από την Αιτωλοακαρνανία, ταμίας Κύριλλος Καλπακίδης από την Ξάνθη και μέλη οι Χρήστος Σταυρινάκης από τη Δράμα, Ιωάννης Γανίκας από τις Σέρρες και Κυριάκος Ελευθεριάδης από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Καταστατικό Ομοσπονδίας - Διάταξη Αναγνώρισης Σωματίου