Επικοινωνία


Πληροφορίες


ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ηπιόνης 10 , 41335 Λάρισα

Τηλ: 6944 268892

Fax: 2410 661964

Email: [email protected]