Εκτροφή


28/06/2024

Νέα μελέτη βιοασφάλειας δείχνει πως μόνο η εκπαίδευση δεν είναι αρκετή

Όσον αφορά την παροχή κινήτρων στους φροντιστές ζώων να συμμορφώνονται με συνέπε...


Διαβάστε Περισσότερα
13/05/2024

Εναρμόνιση των συστημάτων επισήμανσης για την καλή διαβίωση των ζώων

Η επισήμανση προϊόντων διατροφής όπως το κρέας για την καλή διαβίωση των ζώων δε...


Διαβάστε Περισσότερα
26/04/2024

Ένα βήμα προς τα “έξυπνα” χοιροστάσια

Τα τελευταία χρόνια, η ταχεία πρόοδος και η συνεχής βελτίωση των αισθητήρων Inte...


Διαβάστε Περισσότερα
01/03/2024

Ζητήματα ευζωίας λόγω των περιορισμών σίτισης στις έγκυες χοιρομητέρες

Σύμφωνα με την Οδηγία 98/58/ΕΚ (1998) του Συμβουλίου, τα ζώα πρέπει να τρέφονται...


Διαβάστε Περισσότερα
02/02/2024

Μείωση της διαστρωμάτωσης της θερμοκρασίας

Η διαστρωμάτωση του αέρα συμβαίνει όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε διαφ...


Διαβάστε Περισσότερα
25/01/2024

Ερευνητές βρήκαν νέα εναλλακτική λύση στο οξείδιο του ψευδαργύρου στη τροφή των χοίρων

Το λάδι ρίγανης και το μωβ σκόρδο αποδεικνύονται τέλεια τονωτικά για τα χοιρίδια...


Διαβάστε Περισσότερα
09/01/2024

Πόσο σημαντική είναι η ευημερία των ζώων για τους Ευρωπαίους;

Η προστασία της ευημερίας των ζώων είναι απαραίτητη για τους Ευρωπαίους, όπως δε...


Διαβάστε Περισσότερα
30/11/2023

Επηρεάζει ο συνωστισμός την ευημερία και την απόδοση των χοίρων;

Η πυκνότητα εκτροφής μπορεί να είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στην παραγωγή χοίρω...


Διαβάστε Περισσότερα
24/11/2023

Παίρνοντας τον έλεγχο της θνησιμότητας των χοιριδίων

Η θνησιμότητα των χοιριδίων φαίνεται αναπόφευκτη στη χοιροτροφία, καθώς στις περ...


Διαβάστε Περισσότερα