Διατροφή

22/01/2019

Επτά συμβουλές για βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας της χοιρομητέρας

Θέλετε να μάθετε τι επηρεάζει πραγματικά το αποτέλεσμα; Ξεκινήστε από το πρώτο επίπεδο, λέει ένας ει...

11/04/2019

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη μείωση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management): ένα νέο θεματικό δίκτυο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αντοχής...