22/02/2024

ΕΠΕΙΓΟΝ - Πρόγραμμα για την ευζωία των χοίρων

ΕΠΕΙΓΟΝ- Όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει αίτημα στο πρόγραμμα για την ευζωία των χοίρων θα πρέπει έως τις 5/3/24 να έχουν κάνει τις α...

06/02/2024

Προβλέψεις της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ για τη χρονική περίοδο 2023-2035

Παρουσιάζεται η περίληψη του δελτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και αφορά τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής στην Ε...