29/11/2019

Εκθεση της ΕΕ σχετικά με την χοιροτροφία για το μήνα Νοέμβρη

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την έκθεση της ΕΕ σχετικα με την χοιροτροφία για το μήνα Νοέμβριο.

31/05/2019

Πώς να αποτρέψετε την είσοδο του ιού της ΑΠΧ στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις


Πώς να αποτρέψετε την είσοδο του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
Η αφρικανική πανώλη των...

04/12/2019

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/1952/ΕΕ

Το τμήμα Λοιμοδών και παρασιτικών νοσημάτων της Γενική διεύθυνσης της κτηνιατρικής διεύθυνσης Υγείας των ζώων εξέδωσε το παρακάτω προς ενημέρωση όλων ...