05/08/2022

Η Ουκρανία αυξάνει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος

Τον Ιούνιο του 2022, η Ουκρανία εισήγαγε 9.000 τόνους χοιρινού κρέατος, 4 φορές υψηλότερο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, καθώς η χώρα συνεχίζει ν...

Υγεία

24/06/2022

Παράγοντες που επηρεάζουν το χαμηλό βάρος γέννησης

Έρευνες δείχνουν πως η πιθανότητα απώλειας και θνησιμότητας στους χοίρους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμ...

Εκτροφή

21/07/2022

5 στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των κερδών της παραγωγής χοίρων

Η απόδοση της εκτροφής χοίρων και η βελτιστοποίηση της κερδοφορίας των εκμεταλλεύσεων παραμένοντας α...

29/07/2022

Αγορά κρέατος Ιούνιος 2022

Η CEVA δημοσίευσε πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με την αγορά του κρέατος, των σιτηρών και της ενέργειας για τις χώρες της Ευρωπαϊκ...