08/06/2023

Η διασφάλιση του μέλλοντος των πολύτιμων χοιρομητέρων σας

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης DSM Nutritional Products Hellas έστειλε την παρακάτω πρόσκληση για διαδικτυακό σεμινάριο:

Αγαπητοί συνεργά...

13/04/2023

Οι μελετητές της AHDB ερευνούν το κόστος των ασθενειών στην παραγωγή

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από Defra, AHDB και Agrovision χρησιμοποιήθηκαν από μελετητές από τα πανεπιστήμια του Λίβερπουλ και της Βέρνης (Ελβετία) γ...