Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ

 • Στοιχεία


  Χοιροτροφική Μονάδα (400 Χοιρομητέρες) Σφαγείο,Επεξεργασία & Τυποποίηση Κρέατος, Αλλαντοποιία, Μονάδα αδρανοποίησης -(Νέα Εφεσσος Ν. Πιερίας)

  • Ονομ/μο: Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Μακεδονία
  • Πόλη: Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ
  • Διεύθυνση: Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ
  • Τηλέφωνο: 2351078510
  • Κινητό: 6977321060
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ Αφοι Στραβογιάννη ΑΕ