Βαμβακάς (Χοιροτροφική μονάδα Η Χαλκιδική Α.Ε.) Κωνσταντίνος

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 1000

  • Ονομ/μο: Βαμβακάς (Χοιροτροφική μονάδα Η Χαλκιδική Α.Ε.) Κωνσταντίνος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Μακεδονία
  • Πόλη: Βαμβακάς (Χοιροτροφική μονάδα Η Χαλκιδική Α.Ε.) Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: Βαμβακάς (Χοιροτροφική μονάδα Η Χαλκιδική Α.Ε.) Κωνσταντίνος
  • Τηλέφωνο: 2373051470
  • Κινητό: 6972255181
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Βαμβακάς (Χοιροτροφική μονάδα Η Χαλκιδική Α.Ε.) Κωνσταντίνος