Βαμπούλας Χρήστος

 • Στοιχεία


  Μικτή 200 χοιρομητέρες

  • Ονομ/μο: Βαμπούλας Χρήστος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θεσσαλία
  • Πόλη: Βαμπούλας Χρήστος
  • Διεύθυνση: Βαμπούλας Χρήστος
  • Τηλέφωνο: 2431051966
  • Κινητό: 6972251770
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα: www.elakre.gr
  • Σύλλογος: Βαμπούλας Χρήστος