Δημήτριος Ζούσης (Χοιροτροφική Ριτσώνας ΕΠΕ)

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 140

  • Ονομ/μο: Δημήτριος Ζούσης (Χοιροτροφική Ριτσώνας ΕΠΕ)
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Στερεά Ελλάδα
  • Πόλη: Δημήτριος Ζούσης (Χοιροτροφική Ριτσώνας ΕΠΕ)
  • Διεύθυνση: Δημήτριος Ζούσης (Χοιροτροφική Ριτσώνας ΕΠΕ)
  • Τηλέφωνο: 2221074764
  • Κινητό: 6932275730
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Δημήτριος Ζούσης (Χοιροτροφική Ριτσώνας ΕΠΕ)