Γεωργιάδη (Β. Γεωργιάδη και ΣΙΑ Ο.Ε.) Βασιλική

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 500

  • Ονομ/μο: Γεωργιάδη (Β. Γεωργιάδη και ΣΙΑ Ο.Ε.) Βασιλική
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Μακεδονία
  • Πόλη: Γεωργιάδη (Β. Γεωργιάδη και ΣΙΑ Ο.Ε.) Βασιλική
  • Διεύθυνση: Γεωργιάδη (Β. Γεωργιάδη και ΣΙΑ Ο.Ε.) Βασιλική
  • Τηλέφωνο: 2521034678
  • Κινητό: 6974777102
  • Email:
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Γεωργιάδη (Β. Γεωργιάδη και ΣΙΑ Ο.Ε.) Βασιλική