Καλιάς (Παπάς Α.Β.Ε.Ε) Γεώργιος

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 750

  • Ονομ/μο: Καλιάς (Παπάς Α.Β.Ε.Ε) Γεώργιος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Ήπειρος
  • Πόλη: Καλιάς (Παπάς Α.Β.Ε.Ε) Γεώργιος
  • Διεύθυνση: Καλιάς (Παπάς Α.Β.Ε.Ε) Γεώργιος
  • Τηλέφωνο: 2656051233
  • Κινητό: 6937377575
  • Email:
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Καλιάς (Παπάς Α.Β.Ε.Ε) Γεώργιος