Καραγιώργος Γεώργιος

 • Στοιχεία


  Δυναμικοτητα: 370 χοιρομητερες

  • Ονομ/μο: Καραγιώργος Γεώργιος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Μακεδονία
  • Πόλη: Καραγιώργος Γεώργιος
  • Διεύθυνση: Καραγιώργος Γεώργιος
  • Τηλέφωνο: 2351078831
  • Κινητό: 6948581190
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Καραγιώργος Γεώργιος