Κωντοπίδης Πολυχρόνης

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 100

  • Ονομ/μο: Κωντοπίδης Πολυχρόνης
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Μακεδονία
  • Πόλη: Κωντοπίδης Πολυχρόνης
  • Διεύθυνση: Κωντοπίδης Πολυχρόνης
  • Τηλέφωνο: 2392071706
  • Κινητό: 6937499828
  • Email:
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Κωντοπίδης Πολυχρόνης