Ματράκας Αλέξανδρος

 • Στοιχεία


  200 Χοιρομητέρες

  • Ονομ/μο: Ματράκας Αλέξανδρος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Στερεά Ελλάδα
  • Πόλη: Ματράκας Αλέξανδρος
  • Διεύθυνση: Ματράκας Αλέξανδρος
  • Τηλέφωνο: 2228023278
  • Κινητό: 6972235432
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Ματράκας Αλέξανδρος