Μίχος (ΧΟΙΡΟΠΑΛ Ε.Π.Ε) Κωνσταντίνος

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 476

  • Ονομ/μο: Μίχος (ΧΟΙΡΟΠΑΛ Ε.Π.Ε) Κωνσταντίνος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θεσσαλία
  • Πόλη: Μίχος (ΧΟΙΡΟΠΑΛ Ε.Π.Ε) Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: Μίχος (ΧΟΙΡΟΠΑΛ Ε.Π.Ε) Κωνσταντίνος
  • Τηλέφωνο: 2444041400
  • Κινητό:
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Μίχος (ΧΟΙΡΟΠΑΛ Ε.Π.Ε) Κωνσταντίνος