Μπαμπούρη Ο.Ε. Αφοί

 • Στοιχεία


  Χοιροτροφική Μονάδα και Εμπορία Κρεάτων

  • Ονομ/μο: Μπαμπούρη Ο.Ε. Αφοί
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Μακεδονία
  • Πόλη: Μπαμπούρη Ο.Ε. Αφοί
  • Διεύθυνση: Μπαμπούρη Ο.Ε. Αφοί
  • Τηλέφωνο: 2325023497
  • Κινητό: 6936603718,6939500947
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Μπαμπούρη Ο.Ε. Αφοί