Παντελιάς (Παντελάς Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε) Κωνσταντίνος

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 200

  • Ονομ/μο: Παντελιάς (Παντελάς Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε) Κωνσταντίνος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Στερεά Ελλάδα
  • Πόλη: Παντελιάς (Παντελάς Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε) Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: Παντελιάς (Παντελάς Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε) Κωνσταντίνος
  • Τηλέφωνο: 2105599731
  • Κινητό: 6932526249
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Παντελιάς (Παντελάς Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε) Κωνσταντίνος