Παπακωνσταντίνου (Χοιροτροφική Ηλείας - Σφαγεία Ι.Π. Α.Ε.) Ιωάννης

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 400

  • Ονομ/μο: Παπακωνσταντίνου (Χοιροτροφική Ηλείας - Σφαγεία Ι.Π. Α.Ε.) Ιωάννης
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Πελοπόννησος
  • Πόλη: Παπακωνσταντίνου (Χοιροτροφική Ηλείας - Σφαγεία Ι.Π. Α.Ε.) Ιωάννης
  • Διεύθυνση: Παπακωνσταντίνου (Χοιροτροφική Ηλείας - Σφαγεία Ι.Π. Α.Ε.) Ιωάννης
  • Τηλέφωνο: 2624071002
  • Κινητό: 6945976455
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Παπακωνσταντίνου (Χοιροτροφική Ηλείας - Σφαγεία Ι.Π. Α.Ε.) Ιωάννης