Παραφέστας (Βασίλειος Παραφέστας και ΣΙΑ Ε.Ε) Βασίλειος

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 220

  • Ονομ/μο: Παραφέστας (Βασίλειος Παραφέστας και ΣΙΑ Ε.Ε) Βασίλειος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θεσσαλία
  • Πόλη: Παραφέστας (Βασίλειος Παραφέστας και ΣΙΑ Ε.Ε) Βασίλειος
  • Διεύθυνση: Παραφέστας (Βασίλειος Παραφέστας και ΣΙΑ Ε.Ε) Βασίλειος
  • Τηλέφωνο: 2494071450
  • Κινητό: 694550858
  • Email:
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Παραφέστας (Βασίλειος Παραφέστας και ΣΙΑ Ε.Ε) Βασίλειος