Ημ/νία: 06/03/2024

12-15 Μαρτίου στις Σέρρες: Διεξαγωγή εκπαίδευσης με θέμα την ΑΠΧ

12-15 Μαρτίου στις Σέρρες: Διεξαγωγή εκπαίδευσης με θέμα την ΑΠΧ

Το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την ακόλουθη ενημέρωση :

Αθήνα, 4/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 499/65020

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή εκπαίδευσης με θέμα την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων.

Σας ενημερώνουμε ότι το διάστημα 12-15/03/2024 διοργανώνεται στις Σέρρες, με τη συνδρομή της Ευρωπαικής Επιτροπής, εκπαίδευση με θέμα την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και τη διαχείριση αυτής (Sustained technical assistance mission-STM-on African Swine Fever). Πρόκειται για εκπαίδευση 4 ημερών που απευθύνεται, πέρα από τους επίσημους κτηνιάτρους, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, θηροφύλακες, χοιροτρόφοι). Όπως προκύπτει και αναλυτικά από το πρόγραμμα που επισυνάπτεται, η εκπαίδευση αφορά ως ακολούθως:

Τρίτη 12/03: Δασικοί υπάλληλοι-Κυνηγοί-θηροφύλακες

Τετάρτη 13/03 και Πέμπτη 14/03: Επίσημοι κτηνίατροι

Παρασκευή 15/03: Χοιροτρόφοι

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «Ελπίδα» (διεύθυνση: Τέρμα Εξοχών, Σέρρες, Τ.Κ.62122), ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί από το νόσημα (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας) ή από περιοχές υψηλού κινδύνου για την εισαγωγή του νοσήματος στη χώρα (Περιφέρεια Ηπείρου). Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπερνά ημερησίως τους 30. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τα έξοδα φαγητού καθώς και τα διαλείμματα καφέ. Τα υπόλοιπα έξοδα (μετακίνησης και διαμονής) των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλυφθούν από τις υπηρεσίες τους.

Παρακαλούνται οι υπάλληλοι των ΔΑΟΚ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εν λόγω εκπαίδευση, να αποστείλουν, με έγγραφο ή ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6/03/2024 στο mail [email protected] τα ακόλουθα στοιχεία:
-ονοματεπώνυμο,
-υπηρεσία
- ένα τηλέφωνο και mail επικοινωνίας
-τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (π.χ. μετακινήσεις εντός και εκτός ζωνών κλπ) ώστε να γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων στους εκπαιδευτές και να δοθούν διευκρινήσεις.

Δεδομένης της υφιστάμενης επιδημιολογικής κατάστασης αναφορικά με την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων στη Χώρα, καθώς και της επικείμενης κοινοτικής επιθεώρησης (Audit) για το νόσημα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τον προσεχή Απρίλιο, παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την αντιμετώπιση και διαχείριση του νοσήματος

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
Θωμάς Αλεξανδρόπουλος


Ακολουθεί το πρόγραμμα όλων των ημερών:

ΗΜΕΡΑ 1 – Κυνηγοί (Αγριόχοιροι) – 12 Μαρτίου 2024 
08:45  -  Καλωσόρισμα και εναρκτήριες δηλώσεις Εναρκτήρια ομιλία: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων Εναρκτήρια συνάντηση με την κτηνιατρική αρχή (επίσημοι κτηνίατροι). Στόχοι και προσδοκίες STM εμπειρογνώμονες και τοπικοί εκπρόσωποι Εκπρόσωποι Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής 
09:00 -    Οικολογία των αγριόχοιρων (επισκόπηση του συστήματος διαχείρισης των αγριόχοιρων στις μολυσμένες χώρες για τη σύγκριση των πυκνοτήτων, των μεθόδων απογραφής και της διαφορετικής δημογραφικής δομής που προκύπτει από τις διάφορες στρατηγικές διαχείρισης) -    Paulius Bušauskas 
9:45 - Επιδημιολογία της ΑΠΧ σε αγριόχοιρους (επισκόπηση των κύριων επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της επιδημιολογίας της ΑΠΧ. Τρόποι μετάδοσης (άμεσοι και έμμεσοι)- μόλυνση του περιβάλλοντος και ο ρόλος του στη διατήρηση και εξάπλωση του ιού.  - Vittorio Guberti 
10:15 - Διάλλειμα 
10:30 - Επιτήρηση της ΑΠΧ στον πληθυσμό των αγριόχοιρων σε διάφορες περιοχές κινδύνου (έγκαιρη ανίχνευση σε ελεύθερες περιοχές- παρακολούθηση σε μολυσμένες περιοχές- δειγματοληψία, ενεργή αναζήτηση πτωμάτων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και σκύλων)  - Vittorio Guberti 
11:00 - Βιοασφάλεια στο κυνήγι αγριόχοιρου (αρχές βιοασφάλειας, ρόλος των μέτρων βιοασφάλειας κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, εκσπλαχνισμός, διάθεση του σφάγιου, πρακτική οργάνωση των εγκαταστάσεων βιοασφάλειας)     - Paulius Bušauskas      
12:00 - Γεύμα 
13:00 - Μακροπρόθεσμη διαχείριση των αγριόχοιρων - Vittorio Guberti 
13:45 - Άσκηση προσομοίωσης, Ενημέρωση ADIS, υποψία, επιβεβαίωση - Paulius Bušauskas 
15:00 - Τελικές παρατηρήσεις και συζητήσεις 
16:00 - Τέλος 1ης μέρας

ΗΜΕΡΑ 2 Γενική Συνεδρίαση – 13 Μαρτίου 2024 
09:00 - Καλωσόρισμα και εναρκτήριες δηλώσεις Εναρκτήρια ομιλία: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων - STM εμπειρογνώμονες και τοπικοί εκπρόσωποι 
09:15 - Εναρκτήρια συνάντηση με την κτηνιατρική αρχή (επίσημοι κτηνίατροι). Στόχοι και προσδοκίες  
10:00 - Επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα Πολιτική διαχείρισης της ΑΠΧ: - Εθνική νομοθεσία, - Περιφερειοποίηση. - Εκπρόσωποι Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής 
10:10 - Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ και διάγνωση - FVMS 
10:20 - Επισκόπηση του τομέα της χοιροτροφίας στην Ελλάδα (συστήματα εκτροφής, ισχύοντα μέτρα βιοασφάλειας, ταυτοποίηση των ζώων, καταγραφή, ιχνηλασιμότητα κ.λπ.) - Εκπρόσωποι επίσημων κτηνιάτρων 
10:30 - Επισκόπηση της διαχείρισης του κυνηγιού στην Ελλάδα με έμφαση στον αγριόχοιρο - στρατηγική κυνηγιού, μέτρα βιοασφάλειας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το κυνήγι, διαχείριση του αγριόχοιρου και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξάπλωση της ΑΠΧ. - Εκπρόσωποι κυνηγετικών συλλόγων 
10:40 - Διάλειμμα
11:10 - Επιδημιολογία της ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους και αγριόχοιρους - Vittorio Guberti
12:00 - Ειδικοί κανόνες ελέγχου ασθενειών που σχετίζονται με την ΑΠΧ στους αγριόχοιρους - εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ΑΠΧ. Συζήτηση - Paulius Bušauskas     
13:00 - Γεύμα 
14:00 - Νομοθεσία - Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/594 της Επιτροπής, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 ("νομοθεσία για την υγεία των ζώων"), Ειδικά μέτρα ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων που εφαρμόζονται στην Ένωση επιπλέον των κανόνων για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων ασθενειών που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής - Paulius Bušauskas  
15:00 - Αποζημίωση σε περίπτωση εστίας ΑΠΧ - παράδειγμα χώρας που έχει προσβληθεί από την ΑΠΧ. Έλεγχος: Διαχείριση των απαγορευμένων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων χοίρων και προϊόντων χοίρου από και εντός των απαγορευμένων ζωνών. - Paulius Bušauskas 
15:45 - Συζήτηση - Εμπειρογνώμονες STM και συμμετέχοντες 
16:30 - Τέλος 2ης μέρας 

ΗΜΕΡΑ 3 – Τομέας Χοιροτροφίας – 14 Μαρτίου 
09:00 - Επιδημιολογία της ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους - Vittorio Guberti
09:45 - Έλεγχος: Διαχείριση εστιών ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους  - Paulius Bušauskas
10:30 - Ετοιμότητα: Βιοασφάλεια σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις  - Paulius Bušauskas
11:00 - Διάλειμμα
11:15 - Ισχύον σύστημα επιτήρησης της ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους για τη διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου.  - Vittorio Guberti
11:45 - Συζήτηση     
12:00 - Γεύμα 
13:00 - Διαχείριση κινδύνου ΑΠΧ σε οικόσιτα - προκλήσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική - Paulius Bušauskas STM εμπειρογνώμονες 
13:45 - Ομάδα 1. Άσκηση προσομοίωσης - προσομοίωση αποπληθυσμού χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (ομαδική άσκηση), προετοιμασία σχεδίου θανάτωσης ζώων, δειγματοληψία για επιδημιολογικούς σκοπούς, αποστολή στο εργαστήριο και 
Ομάδα 2. Άσκηση προσομοίωσης : διαχείριση πληθυσμού αγριόχοιρου σε μολυσμένη περιοχή, μέτρα βιοασφάλειας στο κυνηγετικό πεδίο, δειγματοληψία και αποστολή στο εργαστήριο, ενεργή αναζήτηση πτωμάτων, ασφαλής απόρριψη νεκρών αγριόχοιρων. 
Αποτελέσματα Ομάδας 1 και 2, παρουσίαση
16:00 - Τελικές παρατηρήσεις και συζητήσεις

ΗΜΕΡΑ 4 – Χοιροτρόφοι - 15 Μαρτίου 
09:00 - Επιδημιολογία της ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους και αγριόχοιρους  - Vittorio Guberti
10:00 - Ετοιμότητα: Βιοασφάλεια σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις  - Paulius Bušauskas
11:00 - Ισχύον σύστημα επιτήρησης της ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους για τη διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου.  - Vittorio Guberti
11:30 - Έλεγχος: Διαχείριση εστιών ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους – 
Κύρια βήματα μετά την επιβεβαίωση εστίας – εφαρμογή περιορισμών, ζώνες προστασίας και επιτήρησης και μέτρα εκρίζωσης, συμπεριλαμβανομένης της θανάτωσης χοίρων και της ασφαλούς απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων – παράδειγμα ΕΕ.  - Paulius Bušauskas
12:30 - Συζήτηση
13:00 -    Γεύμα 
Share this:
Πηγή: