Άρθρο του Dr. John Carr για τη ζώνη της Ασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη και τη βιοασφάλεια. " /> Άρθρο του Dr. John Carr για τη ζώνη της Ασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη και τη βιοασφάλεια. " />