Ημ/νία: 06/02/2020

Αφρικανική πανώλη των χοίρων: η ασθένεια εξαπλώνεται αργά στην ΕΕ

Αφρικανική πανώλη των χοίρων: η ασθένεια εξαπλώνεται αργά στην ΕΕ

Η EFSA δημοσίευσε την ετήσια ενημέρωσή της σχετικά με την παρουσία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την περίοδο που καλύπτεται από την έκθεση - από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2019 - η Τσεχία θεωρείται επισήμως απαλλαγμένη από ΑΠΧ. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε η παρουσία της  ασθένειας στη Σλοβακία, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εννέα πληγείσες χώρες στην ΕΕ.
Το 2019, η περιοχή της ΕΕ που επηρεάζεται από την ASF διευρύνθηκε προοδευτικά, κυρίως με νοτιοδυτική κατεύθυνση.
Στην έκθεση παρουσιάζονται όλες οι φάσεις της επιδημίας που υπάρχουν πλέον στην ΕΕ: οι περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα είτε μεμονωμένα είτε με γεωγραφική επέκταση από τις πληγείσες περιοχές, περιοχές που επεκτείνονται, περιοχές στις οποίες έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετό καιρό λοίμωξη από την ΑΠΧ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου η ΑΠΧ φαίνεται να εξασθενεί και μη πληγείσες περιοχές.
Η κατάσταση ποικίλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, λόγω πολλαπλών επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της δομής της εγχώριας παραγωγής χοίρων (ιδίως της αναλογίας των οικιακών εκμεταλλεύσεων), των γεωγραφικών συνθηκών και των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των αγριόχοιρων.
Τα αγροκτήματα (μη εμπορικού χαρακτήρα) παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις για ένα πρόγραμμα εξάλειψης της ΑΠΧ, όπως οι ανεξέλεγκτες μετακινήσεις χοίρων και ανθρώπων, η κακή βιοασφάλεια και η καταγραφή των εκμεταλλεύσεων.
Για την έκθεση του τρέχοντος έτους, διεξήχθη μελέτη περίπτωσης στη Ρουμανία για τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων παραγόντων που συμβάλλουν στην εξάπλωση της ασθένειας σε αυτές τις μη εμπορικές εκμεταλλεύσεις.
Η έκθεση επίσης:
• περιγράφει εποχιακές διακυμάνσεις στην ανίχνευση δειγμάτων θετικών ως προς την ΑΠΧ μετά την πρώτη ανίχνευση της νόσου στην ΕΕ
• εξετάζει τα μέτρα που εφαρμόζουν τα πληγέντα κράτη μέλη για τον έλεγχο της εξάπλωσης της ΑΠΧ σε αγριόχοιρους
• αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των τεχνητών ή φυσικών ορίων όσον αφορά τον έλεγχο της εξάπλωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον συνδυασμό των μέτρων ελέγχου που εφαρμόστηκαν στο Βέλγιο (βλ. Γραφική παράσταση).
• με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα, αξιολογεί μέτρα για τη διαχείριση των πληθυσμών αγριόχοιρων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της ΕΕ
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την επιδημιολογική ανάλυση της ΑΠΧ στην ΕΕ για το διάστημα Νοέμβριος 2018 - Οκτώβριος 2019
Share this:
Πηγή: