Ημ/νία: 04/07/2019

Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για τα σφαγεία οπληφόρων από το ΥΠΑΑΤ

Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για τα σφαγεία οπληφόρων από το ΥΠΑΑΤ

Νέο, αναθεωρημένο Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων, εξέδωσε το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μία σφαγειοτεχνική εγκατάσταση προκειμένου να παρουσιάζει συμμόρφωση με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και όπως τονίζεται στην Εισαγωγή του: "Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος της εγκατάστασης - ΥΕΤ με την ομάδα HACCP της εγκατάστασης θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα αυτοελέγχου ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης του, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της και τους κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που θα αναγνωρίσει καθώς και όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβει προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων".

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Οδηγό
Share this:
Πηγή: