Ημ/νία: 25/10/2017

Ανθεκτικότητα του ρινικού MRSA CC398 μεταξύ των συμμετεχόντων σε κτηνιατρικά συνέδρια και εμφάνιση μεταξύ των μελών του νοικοκυριού τους

Ανθεκτικότητα του ρινικού MRSA CC398 μεταξύ των συμμετεχόντων σε κτηνιατρικά συνέδρια και εμφάνιση μεταξύ των μελών του νοικοκυριού τους

Υπάρχουν λίγα μόνο δεδομένα σχετικά με την εμμονή και τη μετάδοση του Σταφυλόκοκου ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη (MRSA), του κλωνικού συμπλέγματος (CC) 398 μεταξύ των κτηνιάτρων και των μελών του νοικοκυριού τους.
Επομένως, ερευνήσαμε τον μακροχρόνιο αποικισμό με το MRSA CC398 μεταξύ των συμμετεχόντων σε κτηνιατρικά συνέδρια στη Γερμανία το 2008/2009 και των μελών του νοικοκυριού τους. 45 αρχικά MRSA CC398 θετικοί και 180 αρχικά αρνητικοί συμμετέχοντες σε συνεδρίες  MRSA CC398 συμπεριλήφθηκαν σε μια διαχρονική μελέτη. Αυτά τα άτομα και τα μέλη των νοικοκυριών τους δοκιμάστηκαν για ρινική αποίκιση το 2011, το 2012 και το 2014.
Από τους 31 θετικούς συμμετέχοντες που είχαν υποβληθεί σε δοκιμασία και αρχικά από MRSA CC398 μόνο 8 (26%) είχαν αποικιστεί με το MRSA CC398 και στα 4 χρονικά σημεία, ενώ 4 (13%) ήταν σταθερά με τον ίδιο τύπο Σταφυλόκοκου. Μεταξύ των αρχικά αρνητικών συμμετεχόντων MRSA CC398, 13 (7%) εξετάστηκαν θετικά για το MRSA CC398 τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Τα στοιχεία για τα μέλη του νοικοκυριού τουλάχιστον σε ένα χρονικό σημείο ήταν διαθέσιμα για 185 νοικοκυριά. Από αυτά τα 21 (11%) νοικοκυριά είχε ένα ή περισσότερα μέλη του νοικοκυριού που εξέτασαν θετικά το MRSA CC398 τουλάχιστον μία φορά. Οι πιθανότητες των μελών του νοικοκυριού να είναι θετικές για το MRSA CC398 ήταν 12 φορές υψηλότερες (διάστημα εμπιστοσύνης 95% 4-37) όταν ο συμμετέχων στο συνέδριο εξέτασε το MRSA CC398 θετικό το 2008/2009. Η σχέση αυτή παρέμεινε ισχυρή όταν τα μέλη του νοικοκυριού που εργάζονταν στην κτηνιατρική ή στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αποκλείονταν.
Συνοπτικά, αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο αποικισμός με MRSA CC398 είναι μερικώς παροδικός και ότι τα μέλη του νοικοκυριού των αποικισμένων ατόμων MRSA CC398 διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αποικισμού με το MRSA CC398.
 
Jan Walter, Werner Espelage, Cornelia Adlhoch, Christiane Cuny, Susanne Schink, Andreas Jansen, Wolfgang Witte, Tim Eckmanns, Τζούλια Ερμής. Ανθεκτικότητα του ρινικού αποικισμού με ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus CC398 μεταξύ των συμμετεχόντων σε κτηνιατρικά συνέδρια και εμφάνιση μεταξύ των μελών του νοικοκυριού τους: Προοπτική μελέτη κοόρτης, Γερμανία 2008-2014. Κτηνιατρική Μικροβιολογία. Τόμος 200, Φεβρουάριος 2017, Σελίδες 13-18
Share this:
Πηγή: