Ημ/νία: 13/01/2022

ΑΠΧ - Λήψη μέτρων

ΑΠΧ - Λήψη μέτρων

Η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο τύπου, το οποίο απευθύνεται στις Περιφέρειες της χώρας, τις Διευθύνσεις Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής και άλλους σχετικούς φορείς:

Αθήνα : 07-01-2022
 Αρ. Πρωτ. 39/4402

Θέμα: «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία»

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ.1974/359630/13.12.2021 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 06 και 07 Ιανουαρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δέκα εννέα (19) δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία στις περιοχές Haskovo (2 εστίες), Kardzhali (7 εστίες) και Smolyan (10 εστίες) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (βλέπε Εικ. 1,2,3,4).Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 31.12.2021 έως 07.01.2022, 107 εστίες σε αγριόχοιρους.

Οι εστίες αυτές αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο Γενικής Επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
 και α.α.

 Μαίρη Γιαννιού

 
Share this:
Πηγή: