Ημ/νία: 02/10/2018

Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                Λάρισα: 27-9-2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ: 4232
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων – Οδηγίες για τα μέτρα βιοσφάλειας και τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σφαγεία»
σχετ : Το με αρ πρωτ. 3586/129959 /26-9-2018 εγγραφο του ΥπΑΑΤ

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο του ΥπΑΑΤ που αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων για πιστή τήρηση των αναγραφομένων.

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πλέον της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας στα σφαγεία θα πρέπει να τηρηθούν απαρρέκκλιτα τα κάτωθι:

1. Χοιρινά που προσέρχονται στα σφαγεία θα πρέπει να φέρουν πλήρη σήμανση και συγκεκριμένα :
• Ζώα αναπαραγωγής (κάπροι και χοιρομητέρες) σήμανση με δυο ενώτια τύπου 1.
• Ζώα πάχυνσης : σήμανση με ένα ενώτιο τύπου 2 στο αριστερό αυτί ή εμφανής δερματοστιξία (τατουάζ) με το κωδικό εκτροφής.

2. Χοιρινά που προσέρχονται στα σφαγεία θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από υγειονομικά πιστοποιητικά (άδειες διακίνησης).

3. Να τηρείται πιστά αρχείο με υπεύθυνες δηλώσεις για τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα όλων των χοιρινών που προσέρχονται στο σφαγείο.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23, του Ν.4235/2014.


Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΦΑ –ΝΤΑΝΙΚΑ
Share this:
Πηγή: