Ημ/νία: 02/10/2018

Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων - ΥΑΑΤ

Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων - ΥΑΑΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αθήνα, 26/09/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αρ. πρωτ.: 3586/129959
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων – Οδηγίες για τα μέτρα βιοσφάλειας και τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σφαγεία»

Λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα με την ραγδαία διασπορά του νοσήματος παρακαλούμε για τη συνεργασία των υπηρεσιών σας στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που περιγράφονται παρακάτω.

Πλέον της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις (συστηματικού και εκτατικού τύπου καθώς και οικόσιτες) θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή μέτρων βιοσφάλειας στα σφαγεία.

Συγκεκριμένα, τα σφαγεία αποτελούν κρίσιμα σημεία για την διασπορά των νοσημάτων των ζώων. Ζώα διαφορετικών ειδών και διαφορετικής προέλευσης συγκεντρώνονται σε μια τοποθεσία, όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση ανθρώπων και οχημάτων. Όλα τα εισερχόμενα ζώα προς σφαγή θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά από τον αρμόδιο κτηνίατρο, για οποιαδήποτε ένδειξη νόσου.

Παρακαλείστε όπως δίνετε ιδιαίτερη σημασία:
- στον ενδελεχή προς της σφαγής κλινικό έλεγχο των ζώων,
- στην απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από το σφαγείο (τάφρος απολύμανσης ή απολύμανση τροχών με άλλο μέσο, πλύσιμο -απολύμανση οχημάτων μετά την εκφόρτωση των ζώων),
- στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν απομακρυνθεί κόπρος, τρίχες και άλλες ακαθαρσίες ) με ιδιαίτερη έμφαση στα κελιά υπόπτων και τους στάβλους αναμονής,
- στην ορθή διαδικασία απολύμανσης και χρήση του απολυμαντικού στη σωστή συγκέντρωση και σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών του σκευάσματος,
- στην ορθή συλλογή και διαχείριση των ΖΥΠ ,
- στη διασφάλιση ότι οι χειριστές, οι επισκέπτες και το προσωπικό των σφαγείων αποφεύγουν τις επισκέψεις σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις,
- σε περίπτωση υποψίας της νόσου κατά τη μεταθανάτια εξέταση, στη λήψη δειγμάτων (σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 3471/126810/20.09.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας) και αποστολή τους προς εξέταση και τη δέσμευση του σφάγιου (φύλαξη σε ξεχωριστό χώρο και διενέργεια απολυμάνσεων) μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι σε υπόνοια/επιβεβαίωση παρουσίας της ΑΠΧ σε σφαγείο, ενεργοποιείται Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με την Υ.Α. 260918/2009(Β,75).

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Share this:
Πηγή: