Ημ/νία: 19/11/2021

Διεθνής συγκριτική αξιολόγηση βασικών δεικτών απόδοσης στο χοιρινό

Διεθνής συγκριτική αξιολόγηση βασικών δεικτών απόδοσης στο χοιρινό

Στοιχεία παραγωγής  2019

Ποιοι είναι οι καλύτεροι παραγωγοί χοιρινού κρέατος στον κόσμο, και γιατί? 

Για την απάντηση αυτής της ερώτησης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ενός διεθνούς δικτύου συγκριτικής αξιολόγησης γνωστό ως InterPIG και δεδομένα από εμπειρογνώμονες και δημοσιευμένες πηγές σε Κίνα και Ιαπωνία. 

Τα στοιχεία του InterPIG συγκεντρώνονται ετησίως από εκπροσώπους δεκαεπτά χωρών στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και Βραζιλία στη Νότια Αμερική. 

Οι εκπρόσωποι προέρχονται από οργανώσεις παραγωγών, επιστημονικά ή κυβερνητικά ιδρύματα. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν το 2019, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα από την InterPIG. Τα δεδομένα για Κίνα και Ιαπωνία αποκτήθηκαν με βοήθεια από τεχνικούς, προσωπικό μάρκετινγκ και πωλήσεων της Merck Animal Health.

Εάν σαν "καλύτερο" ορίζεται το χαμηλότερο κόστος παραγωγής ανά κιλό χοιρινού κρέατος, τότε οι παραγωγοί στη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και τον Καναδά έχουν την πρωτιά για το 2019.Εάν ο "καλύτερος" ορίζεται με βάση τη μεγαλύτερη κερδοφορία, η πρωτιά ανήκει στους παραγωγούς της Κίνας και της Ιαπωνίας, με σχετικά υψηλές τιμές στην αγορά των χοίρων. 

Το Σχήμα 2 δείχνει το τελικό κόστος ανά κιλό χοιρινού κρέατος ανά κατηγορία. Οι παραγωγοί στη Βόρεια Αμερική και τη Βραζιλία που έχουν το χαμηλότερο κόστος παραγωγής επωφελήθηκαν από σχετικά χαμηλό κόστος ζωοτροφών και κόστους παγίων. Οι ΗΠΑ και η Βραζιλία επωφελήθηκαν επίσης από σχετικά χαμηλό κόστος εργασίας σε συνδυασμό με εργασία υψηλής απόδοσης (υπολογίζοντας ώρες εργασίας ανά κιλό παραγώμενου προϊόντος) και χαμηλών μισθολογικών συνθηκών.  

Το υψηλό κόστος των ζωοτροφών ήταν ο κύριος μοχλός του υψηλού κόστους παραγωγής στην Κίνα και την Ιαπωνία. Οι παραγωγοί στην Ευρώπη βρέθηκαν κάπου στη μέση.

Διαβάστε περοσσότερα πατώντας εδώ.
Share this:
Πηγή: