Ημ/νία: 08/07/2021

EFSA:“Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην εμφάνιση και εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής μέσω της τροφικής αλυσίδας”

EFSA:“Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην εμφάνιση και εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής μέσω της τροφικής αλυσίδας”

Το ΥΠΑΑΤ δημοσίευσε επιστημονική άποψη του EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την μικροβιακή αντοχή στην αλυσίδα τροφίμων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αξιολογήθηκε ο ρόλος των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους παραγωγής τροφίμων, στην εμφάνιση και εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής (AMR) σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ, στα χερσαία ζώα (πουλερικά, βοοειδή και χοίρους) και στην υδατοκαλλιέργεια. Μεταξύ των διαφόρων πηγών και των οδών μεταφοράς που εντοπίστηκαν, τα λιπάσματα κοπράνων, η άρδευση και τα επιφανειακά νερά για φυτικά τρόφιμα και νερό για υδατοκαλλιέργεια θεωρήθηκαν μείζονος σημασίας. Για την επίγεια ζωική παραγωγή, οι πιθανές πηγές περιλαμβάνουν τις ζωοτροφές, τους ανθρώπους, τον νερό, τον αέρα / σκόνη, το έδαφος,  την άγρια ζωή, τα τρωκτικά, τα αρθρόποδα και τον εξοπλισμό. Μεταξύ αυτών, βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τις ζωοτροφές και τους ανθρώπους, ενώ γ συμβολή άλλων πηγών, δεν μπόρεσε να εκτιμηθεί. Ταυτοποιήθηκαν αρκετές ARB ουσίες (angiotensin II receptor blockers) ύψιστης προτεραιότητας για τη δημόσια υγεία, όπως καρβαπενέμη ή ευρέως φάσματος κεφαλοσπορίνη και Enterobacterales ανθεκτικό σε φλουοροκινολόνη (συμπεριλαμβανομένης της Salmonella enterica), Campylobacter spp ανθεκτικό σε φθοροκινολόνη, Staphylococcus aureus ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη, Enterococcus faecium και E. faecalis ανθεκτικά σε γλυκοπεπτίδια. Μεταξύ των υψηλότερης προτεραιότητας ARGs αναφέρθηκαν τα blaCTX ‐ M, blaVIM, blaNDM, blaOXA ‐ 48-like, blaOXA ‐ 23, mcr, armA, vanA, cfr και optrA. Αυτά τα βακτήρια και γονίδια υψηλής προτεραιότητας εντοπίστηκαν σε διαφορετικές πηγές, σε πρωτογενές επίπεδο και μετά τη συγκομιδή, ιδιαίτερα στα κόπρανα / κοπριά, το έδαφος και το νερό. Για όλους τους τομείς, η μείωση της εμφάνισης μικροβιακής μόλυνσης από λιπάσματα, νερό, ζωοτροφές και το περιβάλλον παραγωγής των κοπράνων και η ελαχιστοποίηση της εμμονής / ανακύκλωσης του ARB σε εγκαταστάσεις παραγωγής ζώων είναι προτεραιότητα. Η σωστή εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής, της βιοασφάλειας και των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων είναι πολύ σημαντική. Οι πιθανές ειδικές παρεμβάσεις AMR βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Εντοπίστηκαν πολλά κενά δεδομένων σχετικά με τις πηγές και τη συνάφεια των διαδρομών μετάδοσης, την ποικιλομορφία των ARB και ARG, την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού. Απαιτούνται επειγόντως αντιπροσωπευτικές επιδημιολογικές μελέτες και μελέτες απόδοσης σχετικά με την AMR και τον αποτελεσματικό του έλεγχο σε περιβάλλοντα παραγωγής τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ.

Δείτε όλο το κείμενο πατώντας εδω
Share this:
Πηγή: