Ημ/νία: 09/08/2019

Εγχειρίδιο μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

Εγχειρίδιο μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

Tο τμήμα λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγειας των ζώων του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων έδωσε το παρακάτω εγχειρίδιο των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
Share this:
Πηγή: