Ημ/νία: 17/03/2020

Εξαγωγές και Μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19

Εξαγωγές και Μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19

Από το τμήμα κτηνιατρικής της Διεύθυνσης κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εστάλη η παρακάτω ενημέρωση: 

ΘΕΜΑ: «Εξαγωγές και Μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19 και τηςανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-03-2020) συνίσταται να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες, στα πλαίσια της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης:
-  Η επικοινωνία για εξαγωγές με την υπηρεσία θα γίνεται κάθε:
Δευτέρα ,Τετάρτη και Παρασκευή
- Θα αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά :
ktin@thessaly.gov.gr
- Τα αντίγραφα υπογεγραμμένα θα παραλαμβάνονται από την κεντρική είσοδο της υπηρεσίας μας από την Καλλισθένους σε κλειστό φάκελο αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα :
2413511273-277-286
- Σε περίπτωση που δεν απαιτείται άμεσα η παραλαβή πρωτοτύπου εγγράφου υπάρχει η δυνατότητα αποστολής και σκαναρισμένου εγγράφου .

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
Share this:
Πηγή: