Ημ/νία: 20/05/2022

Ενέργεια στην καλοκαιρινή δίαιτα από λίπη και έλαια

Ενέργεια στην καλοκαιρινή δίαιτα από λίπη και έλαια

Δεδομένης της σημασίας του ενεργειακού περιεχομένου στις καλοκαιρινές δίαιτες και του υψηλού κόστους των συστατικών, η ακριβής αξιολόγηση της ενεργειακής αξίας των λιπιδίων καθίσταται κρίσιμη.

Πολλά τοπικά καταστήματα παγωτού άνοιξαν ξανά, δείχνοντας ότι η άνοιξη είναι εδώ και το καλοκαίρι είναι κοντά, αλλά το ζεστό και υγρό κλίμα οδηγεί σε πρόκληση για τη διατήρηση της βέλτιστης πρόσληψης ενέργειας και θρεπτικών συστατικών στους χοίρους. Ως εκ τούτου, το θερμικό στρες προκαλεί μείωση του βάρους των χοίρων στην αγορά και των συνολικών εσόδων. Συνήθως, οι παραγωγοί χοιρινού κρέατος παρατηρούν μειωμένη αναπαραγωγική απόδοση στα κοπάδια αναπαραγωγής που ζευγαρώνουν το καλοκαίρι, τον αργό ρυθμό ανάπτυξης στους χοίρους που προορίζονται για την ανάπτυξη και τη μείωση ποιότητας του σφαγίου λόγω της παχυσαρκίας.

Η αύξηση της διατροφικής ενεργειακής πρόσληψης είναι μια διατροφική στρατηγική που συνήθως συνδυάζεται με περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση της πυκνότητας των ζώων. Πράγματι, η ενέργεια είναι το πιο κρίσιμο συστατικό μιας δίαιτας επειδή απαιτείται για όλες τις φυσιολογικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στους χοίρους της αγοράς και της παραγωγής γάλακτος σε θηλάζουσες χοιρομητέρες. Όταν οι χοίροι βιώνουν θερμικό στρες, η πρόσληψη τροφής μειώνεται για να περιορίσει την παραγωγή θερμότητας για την πέψη και τον μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη, η οποία στη συνέχεια βλάπτει την απόδοση των χοίρων και των χοιρομητέρων.

Ως εκ τούτου, οι εξειδικευμένες «καλοκαιρινές δίαιτες» συχνά διαμορφώνονται με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας μειώνοντας παράλληλα την αύξηση της θερμότητας. Επειδή η θερμιδική απόδοση των λιπιδίων είναι μεγαλύτερη από το άμυλο, τις φυτικές ίνες και τις πρωτεΐνες, η συμπλήρωση λιπών και ελαίων στις καλοκαιρινές δίαιτες είναι μια αποτελεσματική στρατηγική. Ωστόσο, η αύξηση των διαιτητικών λιπών/ελαίων αυτό το καλοκαίρι είναι αμφιλεγόμενη επειδή οι τιμές των πηγών λιπιδίων τον Απρίλιο είναι εξαιρετικά υψηλότερες από τις τιμές κατά μέσο όρο πέντε ετών, οι οποίες ήταν κάτω από 0,36 $ και 0,27 $ ανά λίβρα ακατέργαστου σογιέλαιου και επιλεγμένου λευκού λίπους. Δεδομένης της σημασίας της ενεργειακής πυκνότητας στις καλοκαιρινές δίαιτες και του υψηλού κόστους των συστατικών, η ακριβής αξιολόγηση της ενεργειακής αξίας των λιπιδίων καθίσταται κρίσιμη.

Πηγές λιπιδίων, όπως το αποκομμένο σογιέλαιο διαπραγματεύονται βάσει προδιαγραφών όπως η ασαπωνοποιήσιμη ύλη, η MIU (υγρασία, πτητική ύλη, αδιάλυτες ακαθαρσίες), το σημείο ανάφλεξης και ο φώσφορος. Εκτός από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και τις αδιάλυτες ακαθαρσίες, οι προδιαγραφές που βασίζονται στο εμπόριο παρέχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή αξία των πηγών λιπιδίων. Στην ιδανική περίπτωση, οι παραγωγοί παίρνουν αυτό που πληρώνουν, αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει για διάφορες πηγές λιπιδίων επειδή η ενεργειακή αξία μιας πηγής λιπιδίων ποικίλλει σημαντικά (καθαρή ενέργεια σογιέλαιου = 2.071 έως 3.692 kcal/lb). Ως εκ τούτου, το κόστος ανά μονάδα ενέργειας θα μπορούσε να είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετικό.

Μια πιο ακριβής προσέγγιση για τις πηγές αξίας των λιπιδίων είναι η θέσπιση προτύπων που σχετίζονται με την ενεργειακή αξία και είναι διαθέσιμες μερικές εξισώσεις πρόβλεψης ενέργειας για τα λιπίδια που τρέφονται σε χοίρους (Πίνακας 1).


Ενώ αυτές οι εξισώσεις αντιπροσωπεύουν μια πρόοδο στην πρόβλεψη της ενεργειακής αξίας των λιπιδίων, η ακρίβεια της χρήσης αυτών των εξισώσεων για την πρόβλεψη των ενεργειακών τιμών αποτελεί ανησυχία όταν συγκρίνονται in-vivo καθορισμένες τιμές ενέργειας.

Η προβλεπόμενη εύπεπτη ενεργειακή περιεκτικότητα του καλαμποκέλαιου μπορεί να είναι 1.144 kcal/kg μεγαλύτερη από την πραγματική περιεκτικότητα σε DE που προσδιορίζεται στους χοίρους. Επιπλέον, η προβλεπόμενη περιεκτικότητα σε DE του σογιέλαιου είναι χαμηλότερη από την πραγματική περιεκτικότητα σε DE του σογιέλαιου έως και 1.210 kcal/kg, ανάλογα με την εξίσωση πρόβλεψης που χρησιμοποιήθηκε. Αυτά υποδηλώνουν ότι απαιτούνται ερευνητικές προσπάθειες για να αυξηθεί η ακρίβεια των εξισώσεων πρόβλεψης σχετικά με την ενεργειακή αξία των λιπιδίων.

Πολλοί παράγοντες, όπως η σύνθεση των λιπαρών οξέων, η πεπτικότητα, η μοίρα των λιπιδίων μετά την απορρόφηση (δηλαδή, η παραγωγή ATP, η εναπόθεση λίπους ή η παραγωγή γάλακτος) και η ηλικία των χοίρων εξηγούν τη διαφορά στην ενεργειακή αξία μεταξύ των πηγών λιπιδίων. Η σύνθεση των πηγών λιπιδίων ποικίλλει επειδή η αναλογία των τριγλυκεριδίων, των ελεύθερων λιπαρών οξέων και των μη τριγλυκεριδικών στερολών ποικίλλει μεταξύ των πηγών λιπιδίων. Η ενεργειακή αξία των τριγλυκεριδίων είναι μεγαλύτερη από αυτή των ελεύθερων λιπαρών οξέων, επειδή τα ελεύθερα λιπαρά οξέα τείνουν να είναι λιγότερο εύπεπτα. Επιπλέον, η πεπτικότητα των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων είναι μεγαλύτερη από την πεπτικότητα των κορεσμένων λιπαρών οξέων.

Το πιο σημαντικό, συχνά παραβλέπεται ότι η ενεργειακή αξία μιας πηγής λιπιδίων εξαρτάται επίσης από τη μεταβολική πορεία των λιπιδίων. Η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης της ενέργειας από τα λιπίδια προς την εναπόθεση λιπιδίων είναι μεγαλύτερη από αυτή για τη συσσώρευση άπαχου μυός. Κατά συνέπεια, η απόδοση της διατροφικής ενέργειας από τα λιπίδια στους χοίρους θα ήταν μεγαλύτερη από αυτή των χοιριδίων. Λίγα συστήματα ενεργειακής αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαφορές.

Συμπερασματικά, πρέπει να αναπτυχθεί μια πολυπαραγοντική προσέγγιση για τον προσδιορισμό της βέλτιστης εξίσωσης για την πρόβλεψη της ενεργειακής αξίας των λιπών και ελαίων που λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή αξία των συστατικών και την παραγωγική απόδοση της χρήσης των πρόσθετων θρεπτικών συστατικών.
Photo by Kameron Kincade on Unsplash
Share this:
Πηγή: