Ημ/νία: 06/11/2017

Ενημέρωση: Ανοιχτή η διαδικασία Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ

Ενημέρωση: Ανοιχτή η διαδικασία Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ

Κατόπιν παρέμβασης της ομοσπονδίας στη δημοσιά διαβούλευση για τα σχέδια βελτίωσης άνοιξε και θα παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ έως τις 26/11/17.
καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ διότι θα αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στα σχέδια βελτίωσης.
Share this:
Πηγή: