Ημ/νία: 06/02/2024

Ενημέρωση από την ΠΕ Καρδίτσας σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα ΑΠΧ

Ενημέρωση από την ΠΕ Καρδίτσας σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα ΑΠΧ

Η υποδιεύθυνση της Κτηνιατρικής της Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ απέστειλε την παρακάτω ενημέρωση:

Καρδίτσα, 05 Φεβρουαρίου2024

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για νέες εστίες Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους στην Π.Ε. Πέλλας.

Σας ενημερώνουμε ότι το νόσημα της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων, συνεχίζει να εμφανίζεται στην Ελληνική Επικράτεια. Επιβεβαιώθηκαν νέα κρούσματα σε τρεις (3) αγριόχοιρους στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νοτίας, του Δήμου Αλμωπίας, της Π.Ε. Πέλλας.

Η ελληνική χοιροτροφία εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο, γι’ αυτό η ανάγκη τήρησης μέτρων βιοασφάλειας από μέρους των χοιροτρόφων είναι επιτακτική.

Η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. Σε περίπτωση υποψίας του νοσήματος ενημερώστε άμεσα την Υπηρεσία μας.

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Με Ε.Π.
Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης
Σεβαστή Ι. Ασλανίδου
Κτηνίατρος
Share this:
Πηγή: