Ημ/νία: 22/02/2024

ΕΠΕΙΓΟΝ - Πρόγραμμα για την ευζωία των χοίρων

ΕΠΕΙΓΟΝ - Πρόγραμμα για την ευζωία των χοίρων

ΕΠΕΙΓΟΝ- Όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει αίτημα στο πρόγραμμα για την ευζωία των χοίρων θα πρέπει έως τις 5/3/24 να έχουν κάνει τις αναλύσεις νερού. Λόγω του επείγοντος σε αυτή τη φάση να γίνουν απλές μικροβιακές για όλα τα δείγματα που απαιτούνται για τον καθένα βάση της δυναμικότητας του, καθώς επίσης και μια απλή χημική (όχι βαρέα) για τη γεώτρησή του.
Ότι απορίες υπάρχουν να απευθύνεστε στα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
Share this:
Πηγή: