Ημ/νία: 07/11/2019

Επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) στη Βουλγαρία κοντά στα σύνορα με τη χώρα μας

Επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) στη Βουλγαρία κοντά στα σύνορα με τη χώρα μας

Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε η Υπηρεσία μας από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Βουλγαρίας στις 28.10.2019, πληροφορηθήκαμε για την επιβεβαίωση την 24η  Οκτωβρίου 2019, εστίας της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε άγριο χοίρο που ανευρέθηκε νεκρός, στο χωριό Mochure της Περιφέρειας Smolyan, σε απόσταση 1.2 km από τα ελληνικά σύνορα.
Υπενθυμίζουμε ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης που βρίσκονται πλησίον της εστίας εφαρμόζονται ήδη αυξημένα μέτρα αναφορικά με την επιτήρηση της νόσου δεδομένης της γειτνίασής τους με τη Βουλγαρία. Παράλληλα σύμφωνα με το «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» (260918/22.01.2009 Υ.Α.)και το Π.Δ. 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α88’) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου», λαμβάνονται με αποφάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών των ΠΕ, στις δύο ΠΕ επιπρόσθετα μέτρα αναφορικά με τις μετακινήσεις των χοίρων, την επιτήρηση της νόσου σε εκμεταλλεύσεις χοίρων και στους άγριους χοίρους. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι είναι σε διαδικασία επεξεργασίας σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης το οποίο περιλαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα για περιοχές των ΠΕ Δράμας και Ξάνθης, λόγω εγγύτητάς τους στην εστία, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα για την άσκηση θήρας και τις δραστηριότητες εντός των δασικών περιοχών.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΛΕ
Share this:
Πηγή: