Ημ/νία: 11/04/2019

Έρευνα για τις απόψεις Ελλήνων χοιροτρόφων σχετικά με την κοπή της ουράς των χοίρων

Έρευνα για τις απόψεις Ελλήνων χοιροτρόφων σχετικά με την κοπή της ουράς των χοίρων

Το Διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας θεωρεί πολύ χρήσιμο να στηριχθεί η παρακάτω έρευνα και όσο το δυνατό περισσότεροι συνάδελφοι να συμπληρώσουν το έντυπο. Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην τεκμηρίωση από πλευράς της χώρας μας αίτησης εξαίρεσης από το μέτρο της κατάργησης της κοπής της ουράς.

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα πατήστε στον σύνδεσμο εδώ

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση έως τις 31 Μαΐου 2019.
Share this:
Πηγή: