Ημ/νία: 05/01/2023

Έρευνα της ΕΕ για τη μεταδοτικότητα της ΑΠΧ μέσω ζωοτροφών

Έρευνα της ΕΕ για τη μεταδοτικότητα της ΑΠΧ μέσω ζωοτροφών

Ένα συνδυασμένο γερμανο-σουηδικό ερευνητικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει για να διερευνήσει λεπτομερέστερα εάν ο ιός της ΑΠΧ μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω τροφής, νερού και επιφανειών.

Ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) είναι μερικές φορές πολύ σταθερός στο περιβάλλον, επομένως υπάρχει η υποψία ότι ο ιός θα μπορούσε επίσης να μεταδοθεί σε κοπάδια οικόσιτων χοίρων μέσω τροφής, νερού και άλλων άψυχων υλικών, όπως η κλινοστρωμνή. Αλλά συμβαίνει πραγματικά αυτό;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) υποθέτει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος ορισμένων ζωοτροφών και καλλιεργειών να περιέχουν ιούς ΑΠΧ βάσει θεωρητικών υποθέσεων, αλλά λείπουν επιστημονικά δεδομένα. Ορισμένα από αυτά τα κενά στη γνώση πρόκειται τώρα να καλυφθούν σε ένα διεθνές ερευνητικό έργο, που χρηματοδοτείται από την EFSA. Στο έργο συμμετέχουν το γερμανικό ινστιτούτο υγείας των ζώων Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) και το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR) της Γερμανίας καθώς και ειδικοί από το Σουηδικό Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο (SVA).

Σταθερότητα του ιού ΑΠΧ
Οι ερευνητές θα διερευνήσουν τη σταθερότητα του ιού ΑΠΧ σε διάφορες ζωοτροφές και υλικά κλινοστρωμνής υπό πρακτικές συνθήκες αποθήκευσης.

Πριν από την έναρξη της έρευνας, το BfR και το FLI αξιολόγησαν από κοινού προηγουμένως γνωστά επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τις ζωοτροφές ως πηγή μόλυνσης σε μια βιβλιογραφική μελέτη. Λήφθηκε επίσης υπόψη η επίδραση της επεξεργασίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης στην πιθανή μόλυνση των ζωοτροφών με τον ιό της ΑΠΧ.

Αυτή η έρευνα δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ιός ΑΠΧ που μπορεί να έχει εισαχθεί σε επεξεργασμένα υποπροϊόντα, στα δημητριακά, στα άλευρα εκχύλισης και στις σύνθετες ζωοτροφές αδρανοποιείται σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα των σταδίων επεξεργασίας. Ωστόσο, ο ακατάλληλος χειρισμός των προϊόντων μετά την κατασκευή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκ νέου μόλυνση με ιό της ΑΠΧ.

Εάν τηρούνται οι γενικά ισχύοντες κανονισμοί υγιεινής και τα προληπτικά μέτρα για το χειρισμό και την παραγωγή ζωοτροφών (έννοιες HACCP), αυτή η διαδρομή μετάδοσης θα είναι μάλλον απίθανη. Δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η μετάδοση ΑΠΧ στην περίπτωση ζωοτροφών που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία και τροφοδοτούνται απευθείας.

Ιοί ΑΠΧ κατά την επεξεργασία και αποθήκευση

Το νέο ερευνητικό έργο των 3 ινστιτούτων από τη Γερμανία και τη Σουηδία θα πρέπει τώρα να παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα για τους ιούς ΑΠΧ κατά την επεξεργασία και αποθήκευση σε πρώτες ύλες ζωοτροφών για οικόσιτους χοίρους.
Photo by James Baltz on Unsplash
Share this:
Πηγή: