Ημ/νία: 12/10/2017

FAO: Μικρότερη του αναμενόμενου η επίδραση της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον

FAO: Μικρότερη του αναμενόμενου η επίδραση της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον

Μέχρι τώρα, η κτηνοτροφία θεωρούταν ο κλάδος της αγροδιατροφής ο οποίος είχε με διαφορά τη μεγαλύτερη επίπτωση στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της εκτροφής των ζώων, υπολογιζόταν ότι χρησιμοποιούνταν τεράστιες εκτάσεις για την παραγωγή ζωοτροφών και όχι αγροτικών προϊόντων προς ανθρώπινη κατανάλωση. Την αντίληψη αυτή έρχεται να ανατρέψει νέα μελέτη του FAO, η οποία αποκαλύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος των ζωοτροφών, που χρησιμοποιούνται στον πλανήτη, παράγονται σε περιοχές οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση, και ειδάλλως θα έμεναν αναξιοποίητες.
Όπως διαπιστώθηκε, το 86% των τροφίμων με τα οποία εκτρέφονται τα παραγωγικά ζώα δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο λόγος για χορτονομές, υπολείμματα καλλιεργειών και λοιπά υποπροϊόντα. Η κατανάλωση όλων των παραπάνω από τα παραγωγικά ζώα δεν οδηγεί στην περιβαλλοντική επιβάρυνση του πλανήτη, ενόσω ο αυξανόμενος ανθρώπινος πληθυσμός στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων.
Η μελέτη εστιάζει στους τύπους γης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών. Ο FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας) εκτιμά ότι μέχρι το 2050, θα χρειαστούν 70% περισσότερα ζωικά προϊόντα για να τραφεί ο πλανήτης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι από τα συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια εκτάρια που απαιτούνται, 77% είναι λιβάδια, τα οποία περιέχουν μεγάλο μερίδιο βοσκότοπων που δεν υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπούν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για βοσκή, καθίσταται σαφές ότι η κτηνοτροφική δραστηριότητα εκεί δεν επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Όμως, εάν οι συντελεστές μετατρεψιμότητας τροφής (δηλαδή της κατανάλωσης γραμμαρίων τροφής / αύξηση γραμμαρίων βάρους) των ζώων δεν βελτιωθούν, η έκταση της απαιτούμενης γης για την εκτροφή τους θα αυξηθεί στο μέλλον.
Στον αντίποδα, ορισμένα συστήματα παραγωγής συμβάλλουν άμεσα στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, καθώς παράγουν περισσότερα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά για τους ανθρώπους (π.χ. πρωτεΐνες) από όσα καταναλώνουν. Τα βοοειδή, για παράδειγμα, που βασίζονται στη βόσκηση και τις χορτονομές, χρειάζονται μόνο 0,6 kg πρωτεΐνης από ζωοτροφές για να παράξουν 1 κιλό πρωτεΐνης στο γάλα και το κρέας τους, η οποία έχει υψηλότερη διατροφική αξία. Συνεπώς, τα βοοειδή συμβάλλουν άμεσα στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.
Όπως τονίζει ο FAO, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ενθαρρυντικά βήματα για τη βελτίωση του συντελεστή μετατρεψιμότητας τροφής, μέσω της σύνθεσης των ζωοτροφών, της γενετικής βελτίωσης και της παροχής καλύτερων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η πιο αποτελεσματική μετατρεψιμότητα της τροφής μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ζωικού κεφαλαίου, όμως απαιτείται συνεχής πρόοδος, ώστε να καταστεί το σύστημα πιο βιώσιμο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η διαδικασία ανακύκλωσης των αποβλήτων τροφίμων και των υποπροϊόντων στις ζωοτροφές, καθώς και να αυξηθούν οι αποδόσεις των καλλιεργειών ζωοτροφών.
Share this:
Πηγή: