Ημ/νία: 10/11/2022

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης νέων εστιών ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης νέων εστιών ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία

Η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο, με Θέμα:«Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία»

Αθήνα: 03-11-2022
Αρ. Πρωτ.: 1674/329886

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. 1640/322184/27.10.2022 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3 Νοεμβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δεκατρεις (13) δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στις περιοχές Kardzhali (5 εστίες), Smolyan (6 εστίες), Plovdiv (1 εστία) και Haskovo (1 εστία) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Εικ. 1, 2, 3).

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 03.11.2022, 2 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 293 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της Χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων

Δρ. Σοφία Μπουτσίνη
Share this:
Πηγή: