Ημ/νία: 14/07/2023

Μέτρα ελέγχου ανεπιτήρητων χοίρων

Μέτρα ελέγχου ανεπιτήρητων χοίρων

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ ενημερώνει για το ακόλουθο:

Αθήνα, 03.07.2023

ΘΕΜΑ: «Μέτρα ελέγχου ανεπιτήρητων χοίρων»
ΣΧΕΤ. Η Υ.Α. 1102/182415/12.07.2021(ΦΕΚ 3211 Β΄/22.07.2021)
 
 Με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων, σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1β και 1ι της Υπουργικής Απόφασης 1102/182415/12.07.2021(Β΄3211 ).

 Σε περίπτωση που εντοπίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ανεπιτήρητοι χοίροι εφαρμόζεται άμεσα το άρθρο 7 παρ.1α της Υπουργικής Απόφασης 1102/182415/12.07.2021(Β΄3211)
και ενημερώνονται οι αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές.

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
Share this:
Πηγή: