Ημ/νία: 20/01/2022

Νέα εστία ΑΠΧ στη Βουλγαρία

Νέα εστία ΑΠΧ στη Βουλγαρία

Με νέο δελτίο τύπου η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ, το οποίο απευθύνεται στις Περιφέρειες της χώρας, τις Διευθύνσεις Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής και άλλους σχετικούς φορείς ενημερώνει για νέα εστία ΑΠΧ στη γειτονική Βουλγαρία σε κατοικίδιους χοίρους:

Θέμα: «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία»

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ.1974/359630/13.12.2021 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκε μία πρωτογενής εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) σε κατοικίδιους χοίρους στην Βουλγαρία στην περιοχή Blagoevgrad σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (βλέπε Εικ. 1)

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 31.12.2021 έως 07.01.2022, 1 εστία σε οικόσιτους χοίρους και 120 εστίες σε αγριόχοιρους.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο ειδικότερα δε στην τήρηση όλων των ενδεικνυομένων μέτρων στα σημεία εισόδου στη Χώρα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων

 Χρυσούλα Δηλέ


 
Share this:
Πηγή: