Ημ/νία: 12/04/2017

Νέα προκήρυξη για τη βιολογική κτηνοτροφία

Νέα προκήρυξη για τη βιολογική κτηνοτροφία

«Φράκαρε» το σύστημα από το τεράστιο ενδιαφέρον των αγροτών για ένταξη στις δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου που αφορούν στη στήριξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Συνολικά υποβλήθηκαν 64.016 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό, ο οποίος ξεπέρασε το 1,5 δισ. ευρώ. Αφορούσαν νεοεισερχόμενους στη βιολογική παραγωγή, καθώς και αγρότες που ήταν ήδη βιοκαλλιεργητές ή βιο-κτηνοτρόφοι.
Ανταπόκριση
Η μεγάλη ανταπόκριση, αν και προκάλεσε μια ευχάριστη έκπληξη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις αρμόδιες υπηρεσίες, δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα.
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός από τους ενδιαφερόμενους υπερέβη τρεις φορές τον καθορισμένο προϋπολογισμό των συγκεκριμένων δράσεων, με συνέπεια την αδυναμία ένταξης όλων των δικαιούχων στις δράσεις στήριξης της βιολογικής παραγωγής.
Ακόμη και οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, οι οποίοι πληρούσαν το κριτήριο των Natura, ήταν περισσότεροι από εκείνους που μπορούσε να καλύψει ο προϋπολογισμός του Μέτρου της βιολογικής γεωργίας.
Το συγκεκριμένο κριτήριο -βάσει του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος και της πρόσκλησης των δράσεων- προβλέπει ότι, εάν υπάρξει υπερπροσφορά φακέλων τότε προτεραιότητα έχουν όσοι παραγωγοί έχουν εκτάσεις ενταγμένες τουλάχιστον κατά 10% σε περιοχές Natura. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών Natura) κατατάσσονται με βάση τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας.
Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε, σε αυτή τη φάση, την ένταξη κατ’ αρχάς όσων είχαν υποβάλει αίτημα στις δύο δράσεις της βιολογικής γεωργίας (νεοεισερχόμενοι και «παλιοί») και πληρούν το βασικό κριτήριο, δηλαδή να έχουν ένα ποσοστό της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές Natura. Το ποσό που θα διατεθεί υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Οι νεοεισερχόμενοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση για τρία χρόνια να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας αγροτεμάχια με καλλιέργειες και να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
Μετά το τέλος της τριετίας μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στήριξης προκειμένου να εισαχθούν για άλλα δύο χρόνια στη δράση ενίσχυσης των παλιών βιοκαλλιεργητών.
Για τις άλλες δύο δράσεις, οι οποίες αφορούν στη βιολογική κτηνοτροφία (για νεοεισερχόμενους και αγρότες που είχαν και τα προηγούμενα χρόνια βιολογικές εκτροφές) θα γίνει εκ νέου προκήρυξη του Μέτρου (Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2), με το διαθέσιμο ποσό να διαμορφώνεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. Oσο για τα κριτήρια ένταξης, αυτά αναμένεται ότι θα επαναπροσδιοριστούν προκειμένου να μη δημιουργηθούν νέα προβλήματα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Share this:
Πηγή: