Ημ/νία: 13/04/2023

Οι μελετητές της AHDB ερευνούν το κόστος των ασθενειών στην παραγωγή

Οι μελετητές της AHDB ερευνούν το κόστος των ασθενειών στην παραγωγή

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από Defra, AHDB και Agrovision χρησιμοποιήθηκαν από μελετητές από τα πανεπιστήμια του Λίβερπουλ και της Βέρνης (Ελβετία) για τη διερεύνηση του αντίκτυπου της νόσου στους παραγωγούς χοίρων.

Το έργο συνέκρινε μια θεωρητικά τέλεια φάρμα χωρίς απώλειες με μια «μέση βιομηχανική φάρμα» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν 858 εκατομμύρια £ ετησίως σε ολόκληρο το κοπάδι χοίρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που εκτιμάται από τον κλάδο. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία της υγείας των ζώων στα αποτελέσματα της παραγωγής και, ως εκ τούτου, στο περιβάλλον. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί ότι η βελτιωμένη υγεία και καλή διαβίωση των ζώων στηρίζει τη φήμη του κλάδου.

Η ασθένεια επηρεάζει το περιβάλλον μέσω της μειωμένης απόδοσης και είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας.

Η Δρ Miranda Bowden-Doyle, επιστήμονας για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στο AHDB, δήλωσε: «Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μεμονωμένα αγροκτήματα μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση προς μια ουτοπία απαλλαγμένη από ασθένειες είναι το επόμενο βήμα. Το χάσμα μεταξύ μέσου όρου και ουτοπίας είναι μεγάλο και το κλείσιμό του είναι ανέφικτο.

«Ωστόσο, μικρές αυξήσεις στο μέγεθος των χοιριδίων, βελτιώσεις στην επιβίωση πριν και μετά τον απογαλακτισμό, την αποτελεσματικότητα της μετατροπής των τροφίμων, τις ημέρες μέχρι τη σφαγή και τη θνησιμότητα θα αποδίδουν μεγάλα μερίσματα στην κερδοφορία της εκμετάλλευσης και στον αντίκτυπο στο περιβάλλον».
Photo by Laura Anderson on Unsplash
 
Share this:
Πηγή: