Ημ/νία: 21/05/2019

Οι χονδροειδείς ζωοτροφές κύρια πηγή πρωτεΐνης στην ΕΕ

Οι χονδροειδείς ζωοτροφές κύρια πηγή πρωτεΐνης στην ΕΕ

Τα γεύματα ελαιούχων σπόρων παρέχουν σχεδόν το ένα τέταρτο των πρωτεϊνών τροφοδοσίας. Ενώ η ΕΕ είναι απόλυτα αυτάρκης σε χονδροειδείς ζωοτροφές, παράγει μόνο το 26% της κατανάλωσής της σε τροφή από σπόρους σόγιας και σπόρους κράμβης. Όσον αφορά τη συνολική χρήση ζωοτροφής στην ΕΕ, περίπου το 80% της ζωοτροφής προέρχεται από την ίδια την ΕΕ. Αυτά συγκαταλέγονται στα βασικά ευρήματα του ισοζυγίου πρωτεϊνών της ΕΕ για το 2017/18, που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την ενσωμάτωση των χονδροειδών ζωοτροφών για πρώτη φορά, το ενημερωμένο ισοζύγιο πρωτεϊνών των ζωοτροφών της ΕΕ παρουσιάζει την προσφορά, τη ζήτηση και το εμπόριο διαφόρων πηγών πρωτεϊνών. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες (δημητριακά, ελαιούχοι σπόροι και όσπρια), τα υποπροϊόντα (γεύματα από τη σόγια σύνθλιψης, κραμβέλαιο και ηλίανθος, καθώς και από πλούσια σε πρωτεΐνες προϊόντα που προέρχονται από μεταποιημένες αροτραίες καλλιέργειες), πηγές που δεν προέρχονται από φυτά (ζωικές πρωτεΐνες, πρώην τρόφιμα) και χονδροειδή (χόρτα, αραβόσιτος ενσίρωσης, χορτοκοπές χορτονομής).

Ο Επίτροπος Hogan εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση ως σημαντική βελτίωση της διαφάνειας της αγοράςκαι ως σημαντική παρακολούθηση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ:

Ο νέος ισολογισμός των πρωτεϊνών ζωοτροφών αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς στον τομέα των πρωτεϊνών, όπως σε αρκετούς άλλους τομείς. Ο τομέας είναι ζωτικός για την επιτυχία της γεωργίας. Η βελτιωμένη διαφάνεια της αγοράς διευκολύνει την περαιτέρω ανάλυση της δυναμικής αυτής της αγοράς και επιτρέπει στους φορείς να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε αυτές τις δυναμικές.

Όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ο ισολογισμός δείχνει επίσης ότι το ποσοστό αυτάρκειας της ΕΕ είναι υψηλό για προϊόντα με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μικρότερη από 15% και για προϊόντα με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες άνω του 50%, σε 97% και 92%, αντίστοιχα, αυτάρκεια. Αντίθετα, η ΕΕ παράγει μόνο το 29% αυτού που καταναλώνει σε προϊόντα με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 30 έως 50%.

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ισολογισμός αποτελεί άμεση συνέχεια των συστάσεών του προηγούμενου, ειδικότερα για τη βελτίωση της ανάλυσης της αγοράς και της διαφάνειας μέσω καλύτερων εργαλείων παρακολούθησης.

Η κατάρτιση του Ισολογισμού ήταν μια κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των βασικών παραγόντων του τομέα αυτού. Η εξειδίκευση και τα δεδομένα παρέχονταν από τηνCOCERAL, την Copa-Cogeca, την EDA, την EFPRA, την EPURE, την FEDIOL, την FEFAC, την Starch Europe και άλλους φορείς.

Η χλόη είναι κυρίως κατάλληλη ως ζωοτροφή για μηρυκαστικά και όχι για χοίρους και πουλερικά, ενώ γεύματα σόγιας ή κράμβης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή για τους περισσότερους τύπους ζώων. Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα αλλαγής αλληλουχίας μεταξύ των πρωτεϊνών από διαφορετικές πηγές φυτικών πρωτεϊνών.
Share this:
Πηγή: