Ημ/νία: 23/06/2023

Παραδείγματα κυκλικής οικονομίας από τον ισπανικό τομέα χοιρινού κρέατος

Παραδείγματα κυκλικής οικονομίας από τον ισπανικό τομέα χοιρινού κρέατος

Η κυκλική οικονομία είναι μία από τις στρατηγικές γραμμές που προάγουν τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα αξίας του χοιρινού κρέατος, τόσο σε φάρμες όσο και σε βιομηχανίες.

Στην περίπτωση των αγροκτημάτων, παρουσιάζεται τώρα η ευκαιρία να μετατραπεί η κοπριά σε βιολίπασμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία, στη στρατηγική Farm to Fork, προωθεί την ανάκτηση όλων των ειδών θρεπτικών συστατικών, και ιδιαίτερα του αζώτου, του φωσφόρου και του άνθρακα στην κοπριά.

Οι ισπανικοί κανονισμοί ενθαρρύνουν τους αγρότες να μειώσουν τις απώλειες αζώτου εντός των εγκαταστάσεων, να αδειάσουν τους λάκκους μέσα στα κτίρια και να καλύψουν τις λίμνες κοπριάς. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος, απαιτείται η εφαρμογή αυτού του οργανικού λιπάσματος στις καλλιέργειες, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση στη χρήση αζώτου, φωσφόρου και άνθρακα.

Ορισμένες εταιρείες αποφάσισαν επίσης να επενδύσουν στην παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη μείγμα κοπριάς με άλλα απόβλητα βιολογικής προέλευσης. Από όλο αυτό το υλικό παράγονται βιομεθάνιο και βιολιπάσματα. Το βιομεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στις ίδιες τις εγκαταστάσεις ή να χρησιμοποιηθεί απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το βιολίπασμα μπορεί να εφαρμοστεί στη γεωργία.

Η βιομηχανία κρέατος έχει εφαρμόσει οικολογικό σχεδιασμό στις παραγωγικές της διαδικασίες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες έχουν μειώσει σημαντικά τη χρήση πλαστικών στις συσκευασίες τους, έχουν εισαγάγει μικρά κλάσματα ανακυκλώσιμου πλαστικού ή έχουν αναπτύξει συσκευασίες βασισμένες σε βιοπλαστικά από ανανεώσιμες πηγές που μπορεί να καταλήξουν να είναι κομποστοποιήσιμες και ανακυκλώσιμες.

Όλη αυτή η βελτίωση της απόδοσης και της κυκλικής οικονομίας είναι μια ακόμη απόδειξη του πως ο ισπανικός τομέας χοιρινού κρέατος μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 40% τα τελευταία 15 χρόνια χάρη στη βελτίωση της διαχείρισης της κοπριάς, και ως εκ τούτου, συμβάλλει μόνο με 2,43% στις εκπομπές GHG στην Ισπανία.Photo by micheile henderson on Unsplash

 
Share this:
Πηγή: