Ημ/νία: 03/04/2014

Πρόγραμμα καταρτισμού σιτηρεσίων

Πρόγραμμα καταρτισμού σιτηρεσίων

Πρόγραμμα καταρτισμού σιτηρεσίων της RAM επε διατίθεται σαν μία SaaS (Software as a service) μέσω διαδικτύου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση του βασικότερου οικονομικού συντελεστή στις εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής, που είναι το κόστος διατροφής.

Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η σύνθεση σιτηρεσίων ελαχίστου κόστους, τα οποία πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές διατροφής.

Τα στοιχεία που διατίθενται στην έκδοση του demo είναι προσαρμοσμένα στην χοιροτροφία.

Οι αναλύσεις των πρώτων υλών (π.χ. κριθάρι, καλαμπόκι σε πρωτεΐνη, ενέργεια, κτλ) είναι οι αφομοιώσιμες μονάδες για χοίρους. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο είδος ζώου, αλλά θα πρέπει οι αναλύσεις αυτές να αλλάξουν ή να καταχωρηθούν νέες εγγραφές πρώτων υλών. Δηλαδή, πέρα από την ανάλυση για το καλαμπόκι που υπάρχει ήδη καταχωρημένο, μπορεί να καταχωρηθεί μια νέα ανάλυση για το καλαμπόκι, παραδείγματος χάρη, για κότες.

Η σύνθεση του σιτηρεσίου ελαχίστου κόστους ξεκινά με την επιλογή συνταγής πρώτων υλών και τους περιορισμούς τους στη σύνθεση, καθώς και τις τιμές αγοράς τους.
Η σύνθεση μπορεί να είναι αδύνατη ή κατά προσέγγιση ή ολοκληρωμένη. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ή σύνθεση μπορεί να συγκριθεί με κάποιο πρότυπο μίγμα (π.χ. φύραμα ανάπτυξης).
Ο χρήστης μπορεί να κάνει συνεχείς αλλαγές στην οθόνη του, όσον αφορά τους περιορισμούς και τις πρώτες ύλες και όταν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, να αποθηκεύσει τη σύνθεση για μελλοντική χρήση/επανάληψη. Επίσης, η διαμορφωθείσα συνταγή πρώτων υλών, η συνταγή περιορισμών, αλλά και η τελική σύνθεση, μπορούν να αποθηκευτούν σαν πρώτη ύλη, π.χ. για την παραγωγή ισορροπιστών, συμπυκνωμάτων.

Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο για αξιολόγηση (demo) στη διεύθυνση http://feeding.ram.gr  Για να χρησιμοποιηθεί, απαιτείται εγγραφή και μια πραγματική και χρησιμοποιούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να σταλεί ο κωδικός χρήσης. Εφόσον παραληφθεί ο κωδικός χρήσης, μπορεί να γίνει χρήση του προγράμματος με μοναδικό περιορισμό, τη μη δυνατότητα αποθήκευσης των αλλαγών και των καταχωρήσεων. Εφόσον, είναι επιθυμητή η χρήση όλων των δυνατοτήτων, (αλλαγές, καταχωρήσεις, αποθηκεύσεις, κτλ.), θα πρέπει να γίνει αγορά συνδρομής, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο. 
Share this:
Πηγή: