Ημ/νία: 21/06/2019

Συρρικνώνονται κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ζωικό κεφάλαιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Συρρικνώνονται κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ζωικό κεφάλαιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Έντονη μείωση τόσο στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων, όσο και στο ζωικό κεφάλαιο καταγράφουν τα αποτελέσματα των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων, Βοοειδών, Προβάτων και Αιγών) για το έτος 2018, που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 20 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2017-2018, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων.

Ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 2,5% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 541.845 ζώα το 2018 έναντι 555.672 ζώων το 2017 . Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 8,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 13.844 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 15.183 εκμεταλλεύσεων το 2017 .
Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 3,0% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 721.390 ζώα το 2018 έναντι 743.588 ζώων το 2017. Μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 7,4% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 16.473 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 17.789 εκμεταλλεύσεων το 2017 .
Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 8.429.654 ζώα το 2018 έναντι 8.592.619 ζώων το 2017 . Επίσης μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 2,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 84.651 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 87.109 εκμεταλλεύσεων το 2017.
Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 3.624.719 ζώα το 2018 έναντι 3.767.839 ζώων το 2017. Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 3,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 64.898 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 67.551 εκμεταλλεύσεων το 2017.

Επίσης, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου:

Ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 6,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 39,1 το 2018 έναντι 36,6 το 2017.
Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 43,8 το 2018 έναντι 41,8 το 2017.
Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,0% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 99,6 το 2018 έναντι 98,6 το 2017.
Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,1% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 55,9 το 2018 έναντι 55,8 το 2017 .

Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες (ΖΜ) παρουσίασε μείωση 2,5% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΖΜ το 2018 ήταν 1.775.194, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 389.884 ΖΜ αντιστοιχούν στα βοοειδή, 179.873 ΖΜ στους χοίρους, 842.965 ΖΜ στα πρόβατα και 362.472 ΖΜ στις αίγες 

Δείτε το δελτίο τύπου πατώντας εδώ

Photo by M. B. M. on Unsplash
Share this:
Πηγή: