Ημ/νία: 05/04/2018

Το ΥΠΕΝ βάζει τέλος στη βόσκηση σε δασικές εκτάσεις για την εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία

Το ΥΠΕΝ βάζει τέλος στη βόσκηση σε δασικές εκτάσεις για την εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία

Εντός του στάβλου και περιφραγμένων εγκαταστάσεων καλούνται να περιορίσουν τα ζώα τους οι κάτοχοι εκτατικών και ημισταυλισμένων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων μετά την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι εν λόγω χοιροτρόφοι έχουν διορία τριών μηνών από την δημοσίευση της απόφασης που έγινε στις 22 Μαρτίου 2018, για να περιορίσουν τα ζώα τους.

Παλαιότερα οι χοιροτρόφοι αυτοί είχαν την δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας να βόσκουν σε δάση καστανιάς, δρυός και δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδων.

Διαβάστε εδώ την απόφαση
Share this:
Πηγή: